Sunday, October 27, 2013

အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္လို ့ တားဆီးခံခဲ့ရတဲ့ သူရိယအလင္းတန္း (The Sun Light) ကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္လိုက္တဲ့ “သူရိယေန၀န္း - The Sun Rays”။

အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္လို ့ တားဆီးခံခဲ့ရတဲ့ သူရိယအလင္းတန္း (The Sun Light) ကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္လိုက္တဲ့ “သူရိယေန၀န္း - The Sun Rays”။


No comments: