Sunday, December 22, 2013

ေမြးလာတဲ့ ကေလး ေမြးစာရင္းမွာေတာင္ ပါတီ၀င္ - ၾကံ ့ဖြတ္ လို ့ ထည့္ေပးရမလို ျဖစ္ေနျပီ။

ေမြးလာတဲ့ ကေလး ေမြးစာရင္းမွာေတာင္ ပါတီ၀င္ - ၾကံ ့ဖြတ္ လို ့ ထည့္ေပးရမလို ျဖစ္ေနျပီ။

ၾကံ ့ဖြတ္အမတ္ လဲ့လဲ့၀င္းေဆြမွ ကေလးေမြးဖြားထားေသာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား အိမ္တိုင္ရာေရာက္သြားကာ တစ္ဦးလွ်င္ အႏီွးပိတ္စ (၁၀) စႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၂၀၀၀၀ိ-ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္) ေပးၿပီးေနာက္ ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီသို ့၀င္ခိုင္းေနတာေတာ့ မေကာင္းပါဖူး။

(သတင္း/ဓာတ္ပံု - ေကေကတီ)။


No comments: