Saturday, February 21, 2015

“ႀကက္ေျခနီရယ္၊ အာဏာရွင္အုပ္စုရယ္”

ၾကက္ေျခနီအေၾကာင္း ဂဃနဏ မသိဘဲ အာဏာရွင္အလိုက် လိုက္ျပီး ရမ္းသမ္းေအာ္ဟစ္ေနၾကတဲ့သူေတြ သိေစဖို ့ ယခင္ေရးသားေဖာ္ျပဖူးခဲ့တဲ့ ၾကက္ေျခနီနဲ ့ အာဏာရွင္ေတြအေၾကာင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

“ႀကက္ေျခနီရယ္၊ အာဏာရွင္အုပ္စုရယ္”

အာဏာရွင္ေန၀င္းရဲ ့ မဆလေခတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းဟာ အုပ္ခ်ဴပ္မွဳအပိုင္းနဲ ့ တပ္ဖြဲ ့အပိုင္းဆိုျပီး ဖြဲ ့စည္းထားမွဳ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုအဆင့္ရယ္၊ တိုင္း ျပည္နယ္အဆင့္ရယ္ ျမဳိ ့ နယ္အဆင့္ရယ္ဆိုျပီး အဆင့္ဆင့္ဖြဲ ့စည္းထားခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ျမဳိ ့နယ္အဆင့္မွာ အုပ္ခ်ဴပ္မွဳအပိုင္းမွာ ဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴးစသျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသလို တပ္ဖြဲ ့ပုံသ႑န္နဲ ့ တပ္ခြဲ တပ္စု တပ္စိတ္ဆိုျပီးအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ ့စည္းထားခဲ့ပါတယ္။ ျမဳိ ့နယ္ႀကက္ေျခနီဖြဲ ့စည္းမွဳကို တပ္ဖြဲ ့ ပုံစံနဲ ့ တပ္ခြဲမွဴး၊ တပ္စုမွဴး တပ္စိတ္မွဴး တပ္ႀကပ္ႀကီး ဒုတပ္ႀကပ္ အစရွိသျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းမွဳေတြ သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမဳိ ့နယ္ႀကက္ေျခနီအသင္းဖြဲ ့စည္းမွဳကို စစ္တပ္ပုံစံနဲ ့ဖြဲ ့ စည္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းရဲ ့ ဗဟိုအဆင့္၊ တိုင္း ျပည္နယ္အဆင့္ ျမဳိ ့နယ္အဆင့္ေတြမွာ အာဏာရွင္အုပ္စုဟာ သူတို ့အလိုက် လူပုဂၢဳိလ္ေတြကို ခန္ ့ထားခဲ့ႀကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္က ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ေတြေရာ လက္ရွိတာ၀န္ယူေနသူေတြကိုေရာပါ ႀကက္ေျခနီအသင္းရဲ ့ အဓိကအုပ္ခ်ဴပ္မွဳေနရာေတြမွာ ခန္ ့အပ္ထဲ့ပါတယ္။ မဆလပါတီရဲ ့ ေကဒါေတြ အဖားေကာင္းတဲ့သူေတြကို ဥကၠဌေနရာေတြ အတြင္းေရးမွဴးေနရာေတြ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို အတူ ႀကက္ေျခနီအသင္း ျမဳိ ့နယ္အဆင့္ကို တပ္ဖြဲ ့ပုံစံနဲ ့ ဖြဲ ့စည္းျပီး တပ္ခြဲမွဴးလို ေနရာေတြမွာ စစ္တပ္က လက္ရွိတာ၀န္ယူေနဆဲျဖစ္တဲ့ တပ္ႀကပ္ႀကီးအဆင့္ေတြကို ျမဳိ ့နယ္ႀကက္ေျခနီ တပ္ခြဲမွဴးေတြအျဖစ္ ခန္ ့အပ္ထားခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ ့ ႀကက္ေျခနီအသင္း ဖြဲ ့စညး္မွဳနဲ ့ မတူညီတဲ့ ပုံစံနဲ ့ ဒီလို ဖြဲ ့စည္းမွဳေတြဟာ အာဏာရွင္အုပ္စုရဲ ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ၄င္းတို ့ရဲ ့ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသုံးခ်လို ့ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာရွင္ ေန၀င္းရဲ ့ မဆလေခတ္က စျပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လွဳပ္ရွားမွဳတိုင္ေအာင္ အာဏာရွင္အုပ္စုဟာ ၄င္းတို ့အက်ဳိးစီပြားအတြက္ တစ္ဘက္လွည့္နဲ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းအဖြဲ ့၀င္ေတြကို လိုရာခိုင္းေစ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ႀကပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မွဳမွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အသက္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာဆုံးရွဳံးခဲ့ရတဲ့ အဓိကတရားခံျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဴပ္သူေတြရဲ ့ လစ္လ်ဴရွဴမွဳနဲ ့ တာ၀န္မဲ့ခဲ့မွဳကို အဖတ္ဆယ္ဖို ့နဲ ့ ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီေတြကို အစပိုင္းမွာ ျငင္းပယ္ခဲ့ေပမယ့္ ကူညီမွဳေတြအေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္ ကိုယ္က်ဳိးရွာဖို ့ သိျမင္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြကို အားရ၀မ္းသာနဲ ့ ႀကဳိဆိုေဆာင္ရြက္ျပတဲ့ ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းကို ဗန္းျပခိုင္းေစေဆာင္ရြက္ျပခဲ့ပါတယ္။

အာဏာရွင္အုပ္စုရဲ ့ ဆုပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္မွဳကို ခံေနရေပမယ့္ တစ္ဘက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္း၀င္ေတြရဲ ့အထင္ကရေတြကို ေဖၚျပရရင္ ေရွးဦးသူနာျပဳပညာရပ္ျဖစ္တဲ့ အေျခခံ မြမ္းမံအစရွိတဲ့အဆင့္ေတြမွာ ကြ်မ္းက်င္မွဳ၊ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳနဲ ့ အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း ထူးခြ်န္သူေတြကို စံျပအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳတဲ့ စံျပႀကက္ေျခနီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္မွဳေတြ၊ ေမလ (၈) ရက္ေန ့ ကမၻာ့ႀကက္ေျခနီေန ့ အထိမ္းအမွတ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ျမဳိ ့နယ္အဆင့္ ႀကက္ေျခနီအသင္း၀င္ေတြရဲ ့ ေရွးဦးသူနာျပဳစြမ္းရည္ျပဳိင္ပြဲေတြနဲ ့ စစ္ေရးျပစြမ္းရည္ျပဳိင္ပြဲေတြကို က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ျမန္မာႀကက္ေျခနီအသင္း၀င္ေတြရဲ ့ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳ အနစ္နာခံ အပင္ပန္းခံေဆာင္ရြက္မွဳေတြျဖစ္တဲ့ မီးေဘး ေလေဘး ေရေဘးေတြမွာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္မွဳေတြဟာ ေလးစားခ်ီးက်ဴး အသိအမွတ္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ေန၀င္းရဲ ့ မဆလေခတ္ကာလ သေဘာၤနစ္ျမဳပ္မွဳေတြျဖစ္တဲ့ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ေန ့၊ ညေန (၃) နာရ ီ(၅၅) မိနစ္ခန္ ့မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္-ဒလကူး တိုးေအးသေဘာၤနစ္ျမဳပ္မွဳမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္း၀င္ေတြရဲ ့ ကူညီမွဳေတြဟာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္း၀င္ေတြအတြက္ ဂုဏ္ေျပာင္ေျမာက္ေစခဲ့တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းထဲ ဘယ္သူေတြ ဘာေႀကာင့္ ပါ၀င္ခဲ့ႀကသလည္း။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖရရင္ - အမ်ားစုက ပရဟိတဆိုတဲ့ အမ်ားအက်ဳိး ကူညီေဆာင္ရြက္ေရး လူမွဳေရးလုပ္ငန္းနဲ ့ ေရွးဦးသူနာျပဳဆိုတဲ့ က်န္းးမာေရးအလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ ့ ၀ါသနာေႀကာင့္လို ့ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းကို ရိုးသားျဖဴစင္ႀကတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြ ျဖစ္ႀကတဲ့ အလယ္တန္းေက်ာင္း အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားဟာ လူငယ္တို ့ သဘာ၀ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္လိုစိတ္နဲ ့ တက္ႀကြစြာနဲ ့ ပါ၀င္ခဲ့ႀကပါတယ္။

သို ့ေသာ္လည္း အာဏာရွင္အုပ္စုကေတာ့ ရိုးသားျဖဴစင္ႀကတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြကို ၀ါဒမွဳိင္းတိုက္မယ္၊ တက္ႀကြစြာနဲ ့ အားမာန္ျပည့္၀ႀကတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြရဲ ့စြမ္းရည္ေတြကို ခိုင္းေစအသုံးခ်မယ္၊ ရပ္ကြက္ျမဳိ ့နယ္ သန္ ့ရွင္းေရး လုပ္အားေပးပြဲေတြကိုသာမက အာဏာရွင္တို ့ အာဏာတည္ျမဲေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုရာခိုင္းေစတာေတြ လုပ္ႀကပါတယ္။

မည္သို ့ပင္ အာဏာရွင္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကက္ေျခနီသမိုင္းကို ညွဳိးႏြမ္းေအာင္ လုပ္ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း ကမၻာ့သမိုင္းမွာ ေလးစားဂုဏ္ျပဳခံရသူေတြထဲမွာ ျမန္မာျပည္သား ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္း၀င္ ကိုစိုင္းေအာင္လွဳိင္ျမင့္ရဲ ့ ေဆာင္ရြက္မွဳဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ သမိုင္းဂုဏ္ေရာက္ေတာက္ေျပာင္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ (၂၁) ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္း၀င္ ကိုစိုင္းေအာင္လွဳိင္ျမင့္ဟာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွာ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳရေလာက္တဲ့ အသက္စြန္ ့ေဆာင္ရြက္မွဳကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တၤီျမစ္အတြင္းမွာ ထိုးက်သြားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ေလာ္ရီကားရဲ ့ ကားေမာင္းသမားအသက္ကို စြန္ ့စြန္ ့စားစား ကယ္တင္ခဲ့မွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရရဲ ့ ေအးစက္မွဳ ကိုယ္တိုင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါခံစားေနရမွဳေတြရယ္ကို ဦးစားမေပးဘဲ လူ ့အသက္တစ္ေခ်ာင္းကယ္တင္ဖို ့အတြက္ အဓိကထားျပင္းျပတဲ့ ကိုစိုင္းေအာင္လွဳိင္ျမင့္ရဲ ့ လူသားပီသလြန္းတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ ့ အနက္ (၁၈) ေပထိ နစ္ျမဳပ္သြားတဲ့သူကို ႀကဳိးစားကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ေမ့ေျမာေနျပီျဖစ္တဲ့ ေရနစ္သူကို မရရေအာင္ ဆြဲေခၚတင္ျပီး ကုန္းေပၚေရာက္တဲ့အထိ ဆယ္တင္လာရုံမက ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းနဲ ့ အသက္ကို ကယ္တင္ခဲ့လို ့ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကယ္တင္ရခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းအတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂုဏ္ေျပာင္ေျမာက္ေစခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ႀကက္ေျခနီ ကိုစိုင္းေအာင္လွဳိင္ျမင့္ကို ႏိုင္ငံတကာျပည္သူေတြက အသိအမွတ္ျပဳေလးစားလြန္းလို ့ ေမလ (၈) ရက္ေန ့ ကမၻာ့ႀကက္ေျခနီေန ့ အထိမ္းအမွတ္မွာ အျမင့္ဆုံးဆုျဖစ္တဲ့ ဟင္နရီဒူးနန္ ့ဆုကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမွာက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ႀကပါတယ္။

ကိုစိုင္းေအာင္လွဳိင္ျမင့္လို အသက္ကို မိမိအသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ သက္စြန္ ့က်ဳိးပမ္းခဲ့ႀကသူေတြကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဂုဏ္ျပဳသင့္ႀကပါတယ္။

လက္ရွိျဖစ္ေနတာေတြကေတာ့ ရင္ဘတ္ေတြေပၚမွာ ဘာမွန္းမသိတဲ့ ဘယ္တုန္းက ဘာလုပ္ခဲ့မွန္းမသိတဲ့ ဆုတံဆိပ္ ဗလပြေတြကို ခ်ိတ္ျပေနတာေတြဟာ တိုင္းသူျပည္သားေတြအတြက္ လုပ္ခဲ့လို ့လား ကိုယ္က်ဳိးအတြက္လုပ္ခဲ့လို ့လား ေျဖခိုင္းႀကည့္ရင္ေတာ့ ေျဖႏိုင္ႀကမယ္လို ့မထင္မိပါဖူး။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဘာမွ် မေမွ်ာ္မွန္း မရည္ရြယ္ဘဲ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကသူေတြရဲ ့ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြေႀကာင့္ ကမၻာ့မိသားစုကေရာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကေရာ အသိအမွတ္ျပဳမွဳခံရသူေတြနဲ ့ေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာအရ ဘယ္လိုမွ ႏွဳိင္းယွဥ္မရပါဖူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းအဖြဲ ့ရဲ ့ မူလ မြန္ျမတ္တဲ့ ဂုဏ္အဂၤါေတြ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္တဲ့ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ေတြကို ခ်ဳိးဖဲ့ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တာကေတာ့ အာဏာရွင္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာကပါ ေလးစားဂုဏ္ျပဳခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ႀကက္ေျခနီ ကိုစိုင္းေအာင္လွဳိင္ျမင့္ကို ေမလ (၈) ရက္ေန ့မွာ က်ေရာက္မယ့္ ကမၻာ့ႀကက္ေျခနီေန ့မွာ ျပန္လည္ထပ္မံဂုဏ္ျပဳရင္းနဲ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္း အသင္း၀င္မ်ားရဲ ့ ပရဟိတ အမ်ားအက်ဳိးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ထို ့အတူ ေျပာႀကားလိုတဲ့ ရင္တြင္းဆႏၵတစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကက္ေျခနီအဖြဲ ့၀င္တိုင္းအေနနဲ ့ မိမိတို ့ရဲ ့ ေစတနာ ၀ါသနာ အနစ္နာ ဦးထိပ္ထားျပီး အမ်ားအက်ဳိး ေရွ ့ရွဳေဆာင္ရြက္လိုႀကတဲ့ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ျပည့္၀မွဳ ေရွးဦးသူနာျပဳကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားနဲ ့ ျပည္သူ ့အက်ဳိးျပဳႏိုင္ႀကပါေစ အတၱကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လြဲမွားစြာ ေဆာင္ရြက္ေစခိုင္းခံရမွဳေတြမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ႀကပါေစလို ့ ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါတယ္။

နစ္ေနမန္း။

No comments: